Gestalttherapie is een vorm van psychologische begeleiding. In deze gesprekstherapie leer je beter om te gaan met je problemen en emoties. Je ontdekt je (eigen-) wijsheid en het vermogen om op eigen benen te staan. Gestalttherapie helpt bij depressie, relatieproblemen, stress, rouwverwerking, slaapproblemen, burn-out en overspannenheid.

De psychotherapie van het contact
Soms word je geconfronteerd met situaties waar je niet tegen opgewassen bent: depressie, een (chronische) ziekte, de dood van een geliefd persoon, een relatiecrisis, problemen op je werk, opvoedingsproblemen, overspannenheid of burn-out.
Je voelt je lusteloos, bang, onzeker of verdrietig en hebt niet genoeg kracht om deze problemen alleen op te lossen. Wanneer je vrienden en familie onvoldoende steun kunnen bieden of je kunt ze niet belasten met je problemen, kan het waardevol zijn om professionele begeleiding te zoeken, zoals Gestalttherapie.

Wat is Gestalttherapie?
Volgens de Gestalttheorie is contact even noodzakelijk voor mensen als zuurstof en water. Om die reden wordt de Gestalttherapie de ‘psychotherapie van het contact’ genoemd. Uitgangspunt is dat een mens een onlosmakelijk onderdeel is van zijn omgeving; gezin, werk, vrienden en de rest van de wereld. Volgens de Gestalttheorie ervaren mensen psychische problemen wanneer het contact met hun omgeving verstoord is en ze niet in staat zijn om dat te herstellen. Deze opvatting is anders dan die van de meeste psychotherapieën die psychische problemen zien als een verstoring van het geestelijk evenwicht. (bron; website NVAGT)

In deze tijd van vele prikkels en evenzovele keuzemogelijkheden is het meer dan ooit van belang om te kunnen voelen waarmee je je wilt verbinden. Om goede keuzes te kunnen maken is het belangrijk om je identiteit te ontwikkelen. In de therapie besteden we hier uitgebreid aandacht aan.

Is geschikt bij:

  • Depressie of lusteloosheid.
  • Eenzaamheid of isolement.
  • Werkgerelateerde vragen.
  • Existentiële (zingevings)vragen.
  • Rouwverwerking.
  • Relatieproblemen.
  • Angsten en spanning.
  • Vragen rondom seksualiteit.
  • Burn-out of overspannenheid.

“Je kunt anderen niets leren, je kunt hen alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf.”

Galileo (Italiaans natuurkundige 1564-1642)