Waarom is het voor een bedrijf interessant om een Mindfulness Meditatie training bij werknemers te introduceren?

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat Mindfulness Meditatie leidt tot een hogere activiteit aan de linkerzijde van het deel van de hersenen dat de prefrontale cortex heet. Dit deel houdt verband met positieve emoties, welzijn en acceptatie van ervaringen. Mensen met een actieve prefrontale cortex beschrijven zichzelf meestal als geïnteresseerd, initiatiefrijk, sterk, actief, alert en enthousiast.

Helder denken leidt tot betere beslissingen, meer creativiteit en minder verspilling van energie. Betere beheersing van gevoelens en emoties leidt tot een verbetering van sociale relaties. Wanneer werknemers leren mediteren, zullen ze vaker volledig geconcentreerd in het huidige moment aanwezig zijn. Dit komt tot uitdrukking in hun functioneren op het werk. Werknemers die regelmatig mediteren zullen:

  • Minder routinematig en dus minder op de ‘automatische piloot’ werken
  • Zichzelf, anderen en informatie helderder gaan zien
  • Hierdoor bewuste beslissingen nemen en oplossingen kiezen
  • Minder gevoelig zijn voor werkdruk en stress.
  • Het vermogen verbeteren om met complexe situaties en hoge werkdruk om te gaan
  • Hun gezondheid verbeteren: nachtrust, ademtechniek, rustigere hartslag, lagere bloeddruk
  • Inzicht krijgen in gedragspatronen en hier, indien gewenst, anders mee omgaan

Steeds vaker toont onderzoek aan dat mediteren het immuunsysteem versterkt. Stress en vermoeidheid nemen af. Voor de werkgever is het dus interessant dat Mindfulnesstrainingen ertoe kunnen leiden dat tegelijkertijd de concentratie op het werk toeneemt en het ziekteverzuim afneemt.

De training leert de vaardigheden van Mindfulness Meditatie aan. Deelnemers leren opmerkzaam te zijn op het denken, voelen en ervaren. Er wordt gewerkt met diverse meditatieoefeningen om de concentratie en het lichaamsgewaarzijn te vergroten. Ervaringen worden besproken en het accent ligt op het leren leven in het hier- en nu. Bij het toenemen van de bewustwording kan helder worden in welke patronen men vastloopt.

Deelnemers ontwikkelen het vermogen om met een open, milde aandacht naar zichzelf en hun omgeving te kijken. Men leert om te denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Dit vergroot het (zelf)vertrouwen en het vertrouwen in de omgeving.

De cursus is opgezet volgens de methode van Jon Kabat-Zinn. In De Praktijk hebben wij echter een geheel eigen stijl van werken. De ademoefeningen zijn gebaseerd op de meest recente inzichten op dit gebied. Daarnaast is de haptonomische achtergrond van Conny en Kim voelbaar in de wijze waarop de meditaties worden aangereikt.

Kim Nieuweboer en Conny van Meer verzorgen voor bedrijven Mindfulness Meditatie trainingen op maat. Dit kan bestaan uit een introductie workshop tot een training van 6 of 8 weken. De prijs van onze training is afhankelijk van de locatie, het aantal deelnemers en de individuele wensen. In een persoonlijk gesprek stemmen we vraag en aanbod op elkaar af. Daarna ontvang u van ons een prijsopgave.

In 2013 hebben Conny van Meer en Kim Nieuweboer een incompany training Mindfulness Meditatie voor de gemeente Hoorn verzorgd in de vorm van acht bijeenkomsten van 2,5 uur. Na een positieve evaluatie is besloten om ook in 2014 en 2015 het samenwerkingsverband te continueren.

NEEM NU CONTACT MET ONS OP!