Dat is erg gemakkelijk. Je hebt geen verwijzing nodig van de (huis)arts. Als de huisarts of een andere hulpverlener wel naar onze praktijk verwijst, en een verwijzing mee geeft, is het prettig om dit formulier mee te nemen. We hoeven dan geen screening te doen en deze te declareren. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 12.45 en 14.00 uur: T: 0229-212727. Op maandag tussen 09:00 en 12:00 uur is onze assistente aanwezig. Als je een boodschap inspreekt, bellen wij zo spoedig mogelijk terug. Je kunt ons ook een bericht sturen via het contactformulier op de website of info@depraktijkhoorn.nl. Wij nemen dan binnen 48 uur contact met je op en kunnen een afspraak maken voor de intake.

Delen van informatie

Wij zijn gewend over onze cliënten te rapporteren aan de (huis)arts. Bij de intake overleggen we of je dit wenst, als dat niet het geval is zullen wij geen informatie delen. Ook delen wij geen informatie met de zorgverzekering. Niets van jouw informatie komt bij de verzekeraar terecht, hooguit de factuur. Bij Gestalttherapie pas nadat je zelf de factuur hebt ingediend.

De intake

De aanmelding kan het beste telefonisch plaatsvinden, wij hebben namelijk geen receptioniste. We proberen naar aanleiding van de klachten te kijken bij welke therapeut je het beste op je plaats bent. Daarna begint de behandeling met een intakegesprek. Dit gesprek is bedoeld om kennis met elkaar te maken en de hulpvraag te verkennen. Er wordt gekeken of je bij ons op je plaats bent en afspraken gemaakt over de verdere behandeling.

Actuele informatie

Al onze therapieën vallen onder de aanvullende verzekering. Dit betekent dat de kosten voor therapie geheel of gedeeltelijk worden vergoed zonder dat je eigen risico van €385,- aangesproken wordt !!!
De Oefentherapie Cesar/Mensendieck en adem-en ontspanningstherapie vallen onder beweegzorg. De overige therapieën vallen onder complementaire- of alternatieve geneeswijzen.

Oefentherapie

Voor kinderen onder de 18 jaar wordt beweegzorg vergoed uit de basisverzekering. Dit zijn maximaal 18 zittingen.

Als je in aanmerking komt voor de “chronische lijst” dien je de eerste 20 zittingen zelf te betalen, dit kan vaak uit de aanvullende verzekering. Daarna wordt de therapie vergoed vanuit de basisverzekering. Meestal heb je recht op een bepaalde behandeltermijn, afhankelijk van de aandoening waar je voor komt.

Houdt er rekening mee dat oefentherapie en fysiotherapie binnen hetzelfde budget vallen. Heb je dus al fysiotherapie gehad, dan gaat dat van het budget af!

Overige therapieën:
De overige therapieën vallen onder de complementaire-of alternatieve geneeswijzen. In je verzekeringspolis kun je nakijken op welke vergoeding je recht hebt. Voor deze therapieën krijg je een nota thuisgestuurd, die je kunt indienen bij de zorgverzekeraar.

Alle therapeuten die bij ons werken voldoen aan de kwaliteitseisen en zijn aangesloten bij de betreffende beroepsverenigingen en overkoepelende organisaties. Bij onduidelijkheden hierover is het zinvol om contact met ons op te nemen.

De afgelopen jaren is er veel veranderd binnen de verschillende ziektekostenverzekeringen. Omdat het aanbod aan polissen en verzekeringspakketten zo divers is, kunnen wij niet altijd overzien hoe je verzekerd bent. Als je elders ook al zorg hebt gehad gaat dit van het budget af. Wij hebben hier geen zicht op. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. Het is raadzaam om in de gaten te houden op hoeveel zittingen of welk bedrag je recht hebt vanuit de verzekering, kom je hier overheen dan krijg je een particuliere nota.

Overzicht vergoedingen complementaire-alternatieve zorg: gestalttherapie.

De premies, voorwaarden en vergoedingen zijn volledig geactualiseerd voor 2018.
Vergoedingen voor haptotherapie: VVH.

Verhindering

Bij verhindering of ziekte dien je minimaal 24 uur van tevoren je afspraak af te melden (via de telefoonbeantwoorder T:0229-212727 of via de email info@depraktijkhoorn.nl). Indien je te laat bent met afmelden of niet aanwezig bent zonder afmelding zijn wij helaas genoodzaakt 75% van de kosten in rekening te brengen. Wij verzoeken je om afspraken die op maandag staan en die je niet kunt nakomen, voor het weekend, dus op vrijdag te annuleren.


De tarieven voor beweegzorg zijn vastgesteld door het COTG (dit is door de zorgverzekeraar bepaald). De tarieven verschillen per zorgverzekeraar maar komen gemiddeld, incl. administratieve kosten op € 35,00 per sessie van een half uur.

Beweegzorg: € 35,- (sessie van 30 minuten)

De overige therapieën worden (deels) vergoed door de zorgverzekeraar, ze vallen onder complementaire-alternatieve geneeswijze.

Een sessie Gestalttherapie kost €75,- (duur 1 uur) of €45,- (duur 30 minuten).

Een sessie relatietherapie kost €48,- (incl. BTW) euro per persoon (60-70 minuten). Op basis van twee personen.

*alle tarieven zijn, daar waar van toepassing, inclusief 21% BTW

Graag breng ik u op de hoogte van het bijgewerkte vergoedingsoverzicht voor gestalttherapie.
De premies, voorwaarden en vergoedingen zijn volledig geactualiseerd voor 2018.

Tarieven cursussen:

De cursus ‘Mindfulness Meditatie in het dagelijks leven’, 8 lessen van 2 uur, kost € 380,00 (sommige zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de nota).

De cursus’ Mindfulness voor jongeren’, 8 lessen van 2 uur, kost € 380,00 (sommige zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de nota).

De cursus’ Mindfulness voor kinderen’ , 8 lessen van 1 uur, kost € 95,00 (sommige zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de nota).

De cursus ‘Even stil staan’ 10 lessen van 1,5 uur, kost € 125,00 euro (opmaken binnen 12 weken).

De cursus ‘Bewegen voor mensen die ouder zijn (65+)’ kost € 6,00 per les. Een 10-rittenkaart kost € 55,00 (opmaken binnen 12 weken).

De cursus ‘Beweeg je gezond (40+)’ kost € 6,00 per les. Een 10-rittenkaart kost € 55,00 (opmaken binnen 12 weken).

De cursus Runningtherapie kost € 95,00 voor 10 lessen van 1,5 uur.

De cursus ‘Bevallingscursus in één avond’ bestaat uit 1 bijeenkomst van  uur, kost € 95,00 (sommige zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de nota).

De cursus ‘Houd me vast weekend-cursus’ kost € 240,00 per persoon

De cursus ‘Haptonomische zwangerschapsbegeleiding’, 5 lessen, kost € 350,00 of € 84,70 per les van 1 uur.

*alle tarieven zijn, daar waar van toepassing, inclusief 21% BTW

** indien u te laat bent met afmelden (24 uur van te voren) , of niet aanwezig bent zonder afbericht brengen wij 75% van de kosten voor een sessie bij u in rekening (zie betalingsvoorwaarden).

Wij nodigen u van harte uit wanneer u niet tevreden bent  over uw behandeling of over uw therapeute dit  bij ons te melden. U mag uw probleem natuurlijk ook schriftelijk kenbaar maken. Wij zullen dan binnen 7 dagen reageren. Voor klachten kunt u zich richten tot onze beroepsvereniging. Zie de klachtenregeling in de wachtkamer of kijk voor oefentherapie op www.vvocm.nl en voor Gestalttherapie op www.nvagt-gestalt.org.
Het is de bedoeling dat het melden van een klacht altijd via de beroepsvereniging verloopt dus de VvOCM of NVAGT , tevens zijn we zijn aangesloten bij de geschillencommissie van het SCAG.

Voor meer informatie:
clientenfolder

Om misverstanden te voorkomen vind je op deze pagina de voorwaarden van ‘De Praktijk Hoorn’.

Algemene voorwaarde voor individuele behandelingen:

Wij zijn gewend over onze cliënten te rapporteren aan de (huis)arts. Bij de intake overleggen we of je dit wenst, als dat niet het geval is zullen wij geen informatie delen. Ook delen wij geen informatie met de zorgverzekering. Niets van jouw informatie komt bij de verzekeraar terecht, hooguit de factuur. Bij Gestalttherapie pas nadat je zelf de factuur hebt ingediend.
‘De Praktijk Hoorn’ is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen. Laat waardevolle spullen niet achter in de wachtkamer maar neem deze mee naar binnen in de behandelruimte.
Bij ziekte of afwezigheid van de behandelend therapeute proberen wij je zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. Helaas kan het soms voorkomen dat wij je niet kunnen bereiken en je toch naar onze praktijk komt. Bij langdurige afwezigheid van de behandelend therapeut zullen wij, in overleg, de behandeling laten voortzetten door een van de andere therapeuten.
Als wij twijfelen of wij de juiste therapie kunnen bieden zullen we dit bespreken, en eventueel in overleg met de huisarts, kijken waar je dan geschikte hulp kunt vinden. Ook bieden wij geen crisisopvang, als je problematiek te ernstig is zijn wij genoodzaakt je te terug te verwijzen naar de huisarts.

Betalingsvoorwaarden voor individuele behandelingen:

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de
therapeut en de cliënt.

 • Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd de cliënt in rekening te brengen, dit houdt in dat 75% van de kosten in rekening worden gebracht.
 • De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
 • Bij niet betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum zal de therapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen.
 • Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met een minimum van Euro 35.
 • Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd -tenzij de behandeling zich hiertegen verzet- verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Voorwaarden voor Mindfulness Meditatie training en Compassie training van ‘De Praktijk Hoorn’:

Annulerings- en verplaatsingsvoorwaarden:

 • Na opgave telefonisch of via inschrijfformulier wordt er van deelname uitgegaan.
 • Indien je niet bekend bent bij ‘De Praktijk Hoorn’ is er voor aanvang van de training een persoonlijke intake. Mocht bij de intake het advies zijn niet deel te nemen aan de training zijn er verder geen kosten aan de inschrijving verbonden.
 • Bij annulering (per e-mail) wordt het overgeschreven bedrag deels terugbetaald afhankelijk van het tijdstip van annulering:
  Verschuldigde kosten bij annulering door deelnemers van een mindfulness meditatie training of compassie training:

  • Tot 5 weken voor de aanvang van de training: € 25,- annuleringskosten.
  • Tussen 5 en 3 weken voor de aanvang: 25 % van het inschrijfgeld.
  • Tussen 3 weken en 1 week vooraf: 50 % van het inschrijfgeld.
  • De laatste week en tijdens de training: dient u het volledige cursusgeld te betalen.
 • Het inschrijfgeld dient uiterlijk een week voor aanvang van de training te zijn overgemaakt. Deelname is gegarandeerd na betaling van het cursusgeld. Of: Indien vergoeding door de verzekering plaatsvindt, ontvang je steeds maandelijks een nota en deze kun je insturen bij de verzekeraar.

Algemene voorwaarden:

 • Alle cursussen en data kunnen door omstandigheden wijzigen, dit zal zoveel mogelijk in goed overleg met de groep plaatsvinden.
 • Indien je afwezig bent bij een les dan is het helaas niet mogelijk deze in te halen.
 • Indien de trainer door omstandigheden of ziekte de les niet kan geven zal deze zoveel mogelijk worden overgenomen door een ervaren collega of de les wordt op een ander tijdstip aangeboden.
 • Deelname aan de training is op eigen risico. Voor 95% van alle mensen is meditatie nuttig of tenminste niet schadelijk.
 • Meditatie is geen alternatief voor medische of psychische behandeling. Wij raden deze training niet aan voor mensen met ernstige psychiatrische stoornissen. Schizofrenie en psychoses zijn een contra- indicatie voor meditatie. Ook bij persoonlijkheidsstoornissen raden wij de meditatietraining af. Deze mensen raden wij aan eerst contact op te nemen met een arts of psychiater. Je kunt dan deelnemen aan de training als er overleg is met de trainer en de behandelend arts. Bij het intakegesprek zullen we dit navragen.
 • ‘De Praktijk Hoorn’ is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de bijeenkomsten.

NEEM NU CONTACT MET ONS OP!